fbpx

IVT Optima

Skötsel - IVT Optima

IVT Optima

Skötsel och tillsyn

Här finner du användarhandledning och instruktionsvideor för hur du sköter om din IVT Optima på bästa sätt. Detta är viktigt för optimal prestanda och maximal livslängd. Observera att IVT ställer krav på obligatorisk garantiservice utfört av auktoriserat IVT serviceombud år 3 och år 5 efter installation.

Kontakta oss gärna för garantiservice eller serviceunderhåll.

Modeller i denna produktserie

  • IVT Optima 1700
  • IVT Optima 1400
  • IVT Optima 1100
  • IVT Optima 900
  • IVT Optima 600

Underhåll – Utedel

I denna filmen visar vi hur du håller din utedel i gott skick. Vi går igenom rengöring av utsidan, förångaren och partikelfiltret.

Inledning – Innedelen

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen med on/off knappen på anläggningen och därefter med huvudströmbrytaren. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand din installatör eller närmaste serviceombud.

Inställningar

Här går vi igenom de grundläggande inställningarna för att anpassa driften till just ditt behov. Hur man ställer in extra varmvatten och hur värmekurvan justeras till den temperatur du vill ha i ditt hus.

Luftning och tryckkontroll

I denna film visar vi var du läser av trycket, något som bör göras med jämna mellanrum. Här går vi även igenom hur du sköter avluftningen via de två ventiler som finns.

Driftsymboler

Här får du en genomgång av de symboler som kan dyka upp i din display.

Återställning av skydd och säkringar

Upplever du dåligt med värme och varmvatten kan orsaken vara att överhettningsskyddet eller automatsäringarna löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

OBS! Kontakta installatör eller närmaste serviceombud om problemet återkommer.

Manuell drift

Om det uppstår ett fel på styrenheten, exempelvis vid åska, kan man ställa om till manuell drift. I filmen visar vi hur det går till och vad du bör tänka på.

Rengöra spillvattenkopp och kontroll av slangar

För att säkerställa att inte slangar blivit igensatta och för att hålla borta bakteritillväxt pga av spillvatten, visar vi här hur du rengör spillvattenkoppen och kontrollerar spill och avloppsslang.