Skötsel och tillsyn

Här finner du skötselråd och information kring det ordinarie underhåll som krävs av dig som slutanvändare för din värmepump. Observera att eventuella ändringar av driftinställningar som leder till att värmepumpen kräver tillsyn av installatör inte täcks av produktgarantin.

Observera att värmepumpar installerade efter 2013-01-01 kräver garantiservice av auktoriserat IVT serviceombud år 3 och år 5 efter installation (enbart år 3 för luft/luft).

Är du osäker kring någon del av skötseln så är du välkommen att kontakta oss för underhåll och handhavande av någon av våra servicetekniker. Energikomfort utför även IVT garantiservice.