fbpx

Värmekällor

Vilken värmepump passar dig?

Med en värmepump hämtar du lagrad solenergi från din egen tomt. Det finns flera sätt att utvinna energin, och vilket som passar dig bäst beror på vilket värmebehov du har, vilket värmesystem som finns i ditt hus och tomtens förutsättningar. Här förklarar vi hur de olika värmepumparna förser ditt hus med värme.

Bergvärmepump principskiss
Bergvärme

En metod som tar tillvara på värmen som finns lagrad i berget på din tomt. Borra och spara pengar!

Luft/vattenvärmepump principskiss
Luft/vattenvärme

Ett bra alternativ för dig som har vattenburen värme och inte kan utnyttja energin från marken.

Frånluftsvärmepump principskiss
Frånluftsvärme

Tar tillvara på värmen inomhus som annars hade ventilerats ut. Bidrar till ett sundare inneklimat.

Luft/luftvärmepump principskiss
Luft/luftvärme

Perfekt för dig som vill ha en extra värmekälla, t.ex. som komplement till direktverkande el.