fbpx

IVT Greenline HT Plus

Skötsel - IVT Greenline HT Plus

IVT Greenline HT Plus

Skötsel och tillsyn

Här finner du användarhandledning och instruktionsvideor för hur du sköter om din IVT Greenline HT Plus på bästa sätt. Detta är viktigt för optimal prestanda och maximal livslängd. Observera att IVT ställer krav på obligatorisk garantiservice utfört av auktoriserat IVT serviceombud år 3 och år 5 efter installation.

Kontakta oss gärna för garantiservice eller serviceunderhåll.

Modeller i denna produktserie

  • IVT Greenline HT Plus E17
  • IVT Greenline HT Plus E14
  • IVT Greenline HT Plus E11
  • IVT Greenline HT Plus C11
  • IVT Greenline HT Plus E9
  • IVT Greenline HT Plus C9
  • IVT Greenline HT Plus E7
  • IVT Greenline HT Plus C7
  • IVT Greenline HT Plus E6
  • IVT Greenline HT Plus C6

Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen med on/off knappen på anläggningen och därefter med huvudströmbrytaren. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand din installatör eller närmaste serviceombud.

Inställningar

Här går vi igenom de grundläggande inställningarna för att anpassa driften till just ditt behov. Hur man ställer in extra varmvatten och finjusterar värmekurvan.

Rengöra partikelfilter

Det finns två partikelfilter på vår anläggning, ett för köldbärarvätska och ett för vattnet som cirkulerar i vårt radiatorsystem. De här filtren behöver rengöras med jämna mellanrum, en bra regel är att rengöra efter dom första två veckornas drift och sedan en gång om året. Efter ett eventuellt ingrepp i radiatorsystemet måste filtret på vattensidan alltid rengöras. I filmen visar vi hur.

Återställning av skydd och säkringar

Upplever du dåligt med värme och varmvatten kan orsaken vara att överhettningsskyddet, kompressorns motorskydd eller automatsäkringar har löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

OBS! Kontakta installatör eller närmaste serviceombud om problemet återkommer.