Integritetsskyddspolicy

GDPR / Personuppgifter

Energikomfort uppskattar våra kunders förtroende och vår vision är att alla skall känna trygghet gällande våra tjänster samt avseende inlämnad personlig information. All behandling av personuppgifter i våra system omfattas av dataskyddsförordningen GDPR General Data Protection Regulation.

De personuppgifter som lämnas till oss såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning samt även personnummer i förekommande fall kommer sparas i våra system för att kunna administrera förfrågningar och bokningar. Syftet med att spara informationen är att underlätta fortsatt relation såsom vid service och garantiärenden. Registrerade uppgifter kan komma att sparas under vad som anses vara normal teknisk livslängd för aktuell utrustning. Vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och endast hanteras av yrkesmässiga skäl.

Våra kunder har rätt att, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dem själva samt rättigheten att fordra att vi uppdaterar eventuella felaktigheter. Man kan även yrka på att informationen raderas med undantag från uppgifter rörande bokföring och garantiregistreringar eller annan relevant information vilken krävs för att vi skall kunna uppfylla lagar och bestämmelser både mot kunder med även myndigheter såsom Skatteverket.

Vår nuvarande integritetsskyddspolicy gäller de uppgifter vi sparar i dagsläget. Vid eventuella framtida förändringar i vår affärsverksamhet kan även vår integritetsskyddspolicy komma att förändras.

För mer information gällande dataskyddsförordningen, samt Datainspektionens pågående förändring till Integritetsskyddsmyndighet, hänvisar vi till Datainspektionen.

Senast uppdaterad 2019-10-01