fbpx

IVT Nordic Inverter 12 PHR-N SilverLine

Skötsel - IVT Nordic Inverter PHR-N

IVT Nordic Inverter 12 PHR-N SilverLine

Skötsel och tillsyn

Här finner du användarhandledning och instruktionsvideor för hur du sköter om din IVT Nordic Inverter 12 PHR-N SilverLine på bästa sätt. Detta är viktigt för optimal prestanda och maximal livslängd. Observera att IVT ställer krav på obligatorisk garantiservice utfört av auktoriserat IVT serviceombud år 3 efter installation på luft/luftvärmepumpar installerade efter 2013-01-01.

Kontakta oss gärna för garantiservice eller serviceunderhåll.

Modeller i denna produktserie

  • IVT Nordic Inverter 12 PHR-N SilverLine
  • IVT Nordic Inverter 12 PHR-N

Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen. Här visar vi i vilken ordning du skall göra det.

Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand din installatör eller närmaste serviceombud.

Underhåll – Utedelen

I denna filmen visar vi hur du håller din utedel i gott skick. Tillsynen är viktig för att din anläggning ska fungera så effektivt som möjligt

Driftsymboler

Här går vi igenom de symboler som finns i fjärrkontrollens display.

Fjärrkontrollens knappar

Här går vi igenom de olika knapparna och dess funktioner som finns på fjärrkontrollen.

Självrengöring

Självrengöring används främst efter kylfdrift. I filmen berättar vi mer om detta och hur du startar funktionen.

Rengöring av luftfilter

Varannan vecka bör innedelens luftfiter rengöras. Här visar vi hur du gör.

Funktionen 10-grader

Se hur vi enkelt kan ställa om värmepumpen till driftläge underhållsvärme. Och vad du bör tänka på innan du använder funktionen 10-grader.