Läs gärna vår företagspresentation för att läsa mer om IQS Energi Komfort.
Se även fliken Investerare för utökad finansiell information.