• Energioptimering med
    förnyelsebar energi

IQS Energi Komfort AB minskar sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att dimensionera, installera, övervaka och underhålla beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa. Bland våra kunder märks större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar såväl som privatpersoner. Vi har resurser i alla led vilket möjliggör leveranser av hög kvalitet på både lång och kort sikt.

Vi säljer och projekterar installationer av värmepumpar och solceller åt större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar såväl som privatkunder. Våra tjänster finns att tillgå i hela Stockholm. Majoriteten av våra kunder är belägna i Täby, Lidingö, Djursholm, Sollentuna, Åkersberga, Vallentuna, Danderyd, Djursholm, Bromma, Enebyberg samt Stockholms innerstad.

Vi har ett heltäckande energioptimeringsprogram för både större fastigheter och enfamiljshus.