IQS Energi Komfort listas på Nordic MTF

Vi inbjuder intresserade investerare att teckna aktier i samband med detta. Teckning kan ske antingen elektroniskt via Eminova eller via inskickad teckningsanmälan. Ladda ned teckningsanmälan.

- Läs mer om erbjudandet*

- Se memorandum

- NGM's beslut

*Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden till den 30/6.

Större fastigheter

Vi har stor erfarenhet av värmelösningar för Fastigheter och Industri där vi kan erbjuda en totalentreprenad. Vi levererar lösningar för värme och kyla till bostadsrättsföreningar, kontorsfastigheter, industrilokaler, hotell och andra större fastigheter.

Villakunder

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av värmesystem för villor. Vår erfarenhet är en garanti för att ni får rätt lösning till rätt pris. Vi samarbetar med Sveriges branschorgan inom området och erbjuder därmed också utökade garantier för er säkerhet.

Serviceavtal

Förutom installation gör vi även löpande underhåll och service på befintliga installationer. Med vårt serviceavtal kan du känna dig trygg med din investering. Vintertid från november till april har vi dessutom jourtekniker redo att rycka ut vid akuta ärenden.

Egen organisation för försäljning, projektering, installation och service av värmepumpar. Vi inriktar oss på bergvärme, frånluft, luft/vatten och luft/luft.