fbpx

Geoenergi

Större fastigheter

Solen är vår allra största energikälla

Alldeles gratis värmer den upp luft, jord, berg och vatten åt oss. Värmepumpen hämtar den lagrade värmeenergin och ger till ditt hus. Värmepumpen är generös också. För varje investerad krona i värmeenergi får du minst tre kronor tillbaka.

Grönt, snålt och driftsäkert

Geoenergi utgörs i huvudsak av solenergi, som passivt lagras i mark, berg och grundvatten. Solenergin når – tack vare direktinstrålning, nederbörd och vind – några hundra meter i marken. Ner till ett djup av ca 10-15 m, ses årstidsvariationer i marktemperaturen, därefter är temperaturen jämn under året, och ungefär lika hög som luftens årsmedeltemperatur. På större djup fås en gradvis ökning av temperaturen genom värmen som alstras i jordens inre och som strömmar upp mot markytan – så kallad geotermisk värme. I Sverige ökar temperaturen i marken med ca 1-2 grader per hundra meters djup, och det geotermiska värmebidraget är mindre än 5% av det totala värmeinflödet.

Bergvärme är det vanligast förekommande geo-energisystemet, och används företrädelsevis till villor men även fastigheter med flera hundra lägenheter. Bergvärme är ett passivt system där värme tas upp ur marken och nyttjas som värmekälla till en värmepump. Marken återladdas passiv från omgivningen. För villor borras en slangförsedd energibrunn till 100-200 meters djup på den egna fastigheten, och för större anläggningar borras ett större antal borrhål som förläggs glest. En köldbärarvätska cirkuleras i slangen och hämtar värme från berget. Systemet är slutet och kräver minimalt med underhåll. Systemet kan även användas för komfortkylning vilket i så fall genererar ett gynnsamt tillskott till värmesäsongen genom den aktiva återladdningen.

– Svenska Geoenergicentrum

Frikyla ger svalt inomhusklimat

SVALT INNE PÅ SOMMAREN GER VÄRME PÅ VINTERN

För mycket värme inomhus gör ingen människa glad. Vi blir långsamma och griniga, och sover sämre. Något som inverkar negativt både på arbete och fritid.

Bergvärmepumpen kan spela en viktig energibesparande roll även när det gäller kyla!

Samma system som används för att värma upp ett hus med minsta tänkbara energiförbrukning, kan också användas för att kyla ner det.
Frikyla heter konceptet.

I ett värmesystem avger radiatorerna värme till luften som omger dem. Men om man skickar ut kallt ”borrhålsvatten” i särskilda fläktkonvektorer en varm dag så blir effekten tvärtom. Resultatet blir en skön svalka som sprider sig i huset. Det kalla vattnet värms då upp och värmen i vattnet skickas sedan via värmepumpen ner i marken igen. Där får vi nästa positiva effekt. Genom det rumsuppvärmda vattnet värmer vi upp berggrunden där vi har vår kollektor. På så sätt fyller vi på med ännu mer ”direktinsprutad solvärme” som lagras i marken, varifrån vi sedan hämtar den på vintern.


Om du vill läsa mer om begreppet geoenergi och dess innebörd så har du nedanför några intressanta länkar:

Försäljning, installation och service av värmepumpar. Över 10 000 värmepumpar installerade. En av Sveriges största IVT-återförsäljare.

Kontaktuppgifter

Växel: 08-588 671 50
E-post:
info@energikomfort.se
service@energikomfort.se
ekonomi@energikomfort.se

Energikomfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Om oss

Energikomfort säljer, installerar och servar IVT Värmepumpar. Vi har installerat över 10 000 värmepumpar i Stockholm och är ett av Sveriges största IVT Center.

IVT center

Auktoriserad återförsäljare
av IVT värmepumpar