Större fastigheter

Förnyelsebar energi – samhällsansvar & ekonomisk lönsamhet

Energikomfort erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av olika energilösningar för större fastigheter i Stockholmsregionen. Med en unik ”in house” kompetens driver vi och genomför hela processen själva – från projektering till installation och service. Med egna projektledare tar vi helhetsansvar för att leverera driftsäkra anläggningar som sänker dina värmekostnader med minst 50 procent beroende på situation. Återbetalningstiden brukar ligga runt 6-8 år.

En modern energianläggning ger en låg energiförbrukning, den låga energi förbrukningen sänker dina månadskostnader och höjer fastighetens värde. Livscykel kostnaden är mycket viktigare än vad en enkel ”pay-off” kalkyl visar. Börja spara pengar på er investering redan från dag 1.

Våra energilösningar är även skonsammare mot naturen och slösar inte pengar. Genom våra hållbara system och ingående komponenter minskar era driftkostnader, vilket innebär en längre livslängd som resulterar in en resurssnål materialanvändning.

Som första steg erbjuder vi er ett kostnadsfritt anbud på just er fastighets behov. Vi kartlägger då energianvändningen, utreder möjliga borrplatser, åtkomst och utrymme i undercentral samt övriga specifika omständigheter kring din fastighet. Detta arbete resulterar sedan i ett anbud med detaljer, samt information kring framtida driftkostnader och besparingskalkyler – ett komplett beslutsunderlag! Vid fortsatt intresse, så påbörjar vi en undersökning där vi utreder möjligheterna gällande olika tillstånd.

  1. Besök/förutsättningar — Vid intresse så besöker vi er fastighet för att utvärdera förutsättningarna till bergvärme och/eller frånluftsåtervinning, ofta i kombination med fjärrvärme som spets.
  2. Anbud — Presentation av en teknisk lösning med investeringskalkyl, energibesparing samt en lönsamhetskalkyl.
  3. Installation — Alla våra installationer utföres som totalentreprenader enligt ABT06 med fem års garantier.

Vanliga frågor om bergvärme

Berget lagras med energi från solen och håller samma temperatur året runt. Ju djupare ett borrhål är desto högre är temperaturen i berget. När vi räknar ut hur många och hur djupa hål som behövs för er fastighet ser vi till att inte plocka ut mer energi ur berget än vad som tillförs från solen. Första åren kan temperaturen sjunka lite, men stannar sedan på en trygg och stabil nivå. Vi ser till att ni får en långsiktig bergvärmelösning, och vi hjälper er gärna att se till att er anläggning fungerar bra under många år genom något av våra serviceavtal.

Bergvärme passar mycket bra för att göra tappvarmvatten. Tappvarmvattnet utgör ofta en stor del av energikostnaderna och det är därför både ekonomiskt och miljövänligt att producera tappvarmvatten med bergvärme. Vi monterar då ett lämpligt antal varmvattentankar i er undercentral, som ser till att det alltid finns tillräckligt mycket varmvatten för alla boende i fastigheten. Inga konstigheter!

VVC står för ”varmvattencirkulation” och ser till att de boende i er fastighet inte behöver vänta så länge på att det blir varmt i kranen när de vill ha varmvatten. VVC:en är även bra på att hålla undan bakterien legionella, som trivs i vatten som är ljummet. Hur mycket VVC som går åt varierar från fastighet till fastighet. När vi på Energikomfort föreslår en bergvärmeanläggning har vi tagit hänsyn till er fastighets VVC och tar med den i beräkningarna, för att få en så träffsäker kalkyl som möjligt.

En fastighets effektbehov mäts i kW medan energibehovet mäts i kWh. Vid ett visst ögonblick kan en fastighet behöva en viss effekt för att försörja fastigheten med energi, låt oss säga 100 kW. Om fastigheten har samma effektbehov under 1 timme har fastigheten förbrukar 100 kWh. Om fastigheten har ett effektbehov på 100 kW under 4 timmar så har fastigheten förbrukat 400 kWh.

Försäljning, installation och service av värmepumpar. Över 10 000 installationer sedan 1996. En av Sveriges största IVT-återförsäljare.

Kontaktuppgifter

Växel: 08-588 671 50
E-post: info@energikomfort.se

SENS Energikomfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby
Orgnr: 556800-8642

Om oss

Energikomfort har sålt och installerat värmepumpar och smarta energilösningar i Stockholm sedan 1996. Vi är ett av Sveriges största IVT Center.

Auktoriserad återförsäljare
av IVT värmepumpar

10 års garanti IVT
Heta Arbeten
Rekommenderas av Bergvärme-info
Medlem i Svenska kyl & Värmepumpföreningen