Fördelar med en frånluftsvärmepump

  • Klarar hela husets värme- och varmvattenbehov.
  • Återvinner värme direkt ur ventilationsluften.
  • Byter ut inomhusluften och ger ett sundare klimat.
  • Enkel installation, ingen borrning eller grävning krävs.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?


Det här är en metod som helt enkelt tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut. Med frånluftsvärme får du ett både ekonomiskt och miljövänligt system, helt enligt återvinningsprincipen, som både ger dig värme och tappvarmvatten. Installationen är dessutom enkel. Inga ingrepp på din tomt krävs.