Villor och radhus

IQS Energi Komfort AB har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer i Stor Stockholm sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Vi har en egen organisation för försäljning, projektering, installation och service. Vi tycker att det är viktigt att ha egna resurser i alla led för att leverera hög kvalitet till våra kunder. Vår serviceorganisation säkerställer att värmepumparna levererar värme året runt. I det fall det blir driftstörningar kan våra servicetekniker snabbt vara på plats.

Bland våra produkter märks IVT hela sortimentet av värmepumpar inklusive Vent 202, Geo-maskinerna, AirX och mindre luft/luft-anläggningar.

Några av våra tjänster

  • Installation av värmepumpar
  • Ventilationsrengöring
  • Injustering av frånluftsflöden
  • Frikyla/naturkyla
  • Installation radiatorer och fläktkonvektorer
  • Service och reparationer