En stor nyhet som även finns i small.

IVT Geo är en helt ny värmepump med banbrytande teknik som minskar dina värmekostnader. Men det viktigaste skälet att välja den är faktiskt storleken. IVT Geo finns i åtta olika effektstorlekar. Det gör att man kan sätta ihop en systemlösning som passar de exakta behoven för varje fastighet. Och eftersom du betalar för precis det du behöver blir investeringskostnaden lägre, och besparingen högre.

Marknadens effektivaste fastighetsvärmepump

För att ge värme och varmvatten till lägsta möjliga kostnad har vi utvecklat helt ny teknik till IVT Geo. Vi har uteslutande använt oss av de senaste komponenterna för att skapa en värmepump med en högre prestanda än någonting annat som finns på marknaden. Vår höga ambitionsnivå har bland annat resulterat i marknadens mest avancerade kylkrets, tandemkompressorer och asymmetriska värmeväxlare. Dessutom är IVT Geo den första värmepumpen med insprutningsteknik, och kylkretsen styrs av en ny, egenutvecklad mjukvara (RMC=Refrigerant Management Control) för optimal driftsekonomi.

Även varmvattenproduktionen är den bästa i kategorin. Samtliga modeller ger en framledningstemperatur på 68 grader oavsett effektuttag – i princip behövs ingen tillskottsvärme alls. Sammantaget är IVT Geo den effektivaste fastighetsvärmepumpen någonsin, med bibehållet höga COP- och SCOP-värden oberoende av effektuttag.

ModellG222G228G238G248G254G264G272G280
Driftdata
Energiklass system, högtemperatur
Värmeeffekt (B0/W35)¹⁾23 kW29 kW39 kW47 kW55 kW64 kW73 kW79 kW
Värmeeffekt (B0/W55)¹⁾23 kW29 kW39 kW48 kW57 kW64 kW74 kW81 kW
Tillförd effekt (B0/W35)¹⁾5,0 kW 6,3 kW 8,6 kW 10,9 kW 11,5 kW 14,0 kW 16,1 kW 17,6 kW
Tillförd effekt (B0/W55)¹⁾7,7 kW 9,6 kW 12,6 kW 15,4 kW 18,3 kW 21,6 kW 24,7 kW 26,7 kW
COP vid (B0/35) steg 1²⁾4,91 4,95 4,78 4,72 4,82 4,77 4,7 4,72
COP vid (B0/35) steg 2¹⁾4,57 4,594,5 4,36 4,53 4,42 4,39 4,3
COP vid (B0/55) steg 2¹⁾3,01 3,05 3,08 3,1 3,12 2,96 2,99 3,04
SCOP, Golvvärme kallt klimat ⁶⁾5,62 5,61 5,48 5,27 5,54 5,39 5,33 5,3
Köldbärare/Köldmediekrets
Kompressortyp/ Antal kompressorer/ kylkretsarScroll / 2 / 1Scroll / 2 / 1Scroll / 2 / 1Scroll / 2 / 1Scroll / 2 / 1Scroll / 2 / 1Scroll / 2 / 1Scroll / 2 / 1
Arbetstryck köldbärarsystem max6 bar6 bar6 bar6 bar6 bar6 bar6 bar6 bar
Drifttemperatur brinekrets min/max-5 / 30°C-5 / 30°C-5 / 30°C-5 / 30°C-5 / 30°C-5 / 30°C-5 / 30°C-5 / 30°C
Internt tryckfall köldbärare (Etanol 25 vikt%)19 kPa24 kPa 18 kPa21 kPa
Nom. flöde vid B0/W45 ∆8°K på VB och ∆3°K på KB (Etanol 25 vikt%)1,3 l/s1,7 l/s2,2 l/s2,8 l/s3,1 l/s3,7 l/s4,3 l/s4,6 l/s
Tillgängligt externt tryckfall79 kPa72 kPa80 kPa91 kPa
Köldmedium (R410A)4,5 kg5,0 kg6,3 kg7,5 kg9,5 kg9,3 kg10,6 kg10,8 kg
CO2
-ekvivalenter (GWP)
9,4 ton10,4 ton14,2 ton15,7 ton19,8 ton19,4 ton22,1 ton22,6 ton
Värmesystem
Max framledningstemperatur/Returtemperatur68 °C 3) / 60 °C68 °C 3) / 60 °C68 °C 3) / 60 °C68 °C 3) / 60 °C68 °C 3) / 60 °C68 °C 3) / 60 °C68 °C 3) / 60 °C68 °C 3) / 60 °C
Nominellt flöde värmebärare (delta 8°C)0,7 l/s0,8 l/s1,1 l/s1,4 l/s1,6 l/s1,9 l/s2,2 l/s2,4 l/s
Min. flöde värmebärare (delta 10°C)0,5 l/s0,7 l/s0,9 l/s1,1 l/s1,3 l/s1,5 l/s1,8 l/s1,9 l/s
Arbetstryck värmesystem max/min6 / 1,5 bar6 / 1,5 bar6 / 1,5 bar6 / 1,5 bar6 / 1,5 bar6 / 1,5 bar6 / 1,5 bar6 / 1,5 bar
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde43 kPa17 kPa38 kPa29 kPa
Internt tryckfall värmebärare13 kPa14 kPa16 kPa15 kPa
Växelventil för varmvattenIngårIngår
AnslutningDN40DN40DN40DN40Vitaulic 76,1Vitaulic 76,1Vitaulic 76,1Vitaulic 76,1
Elektriska data
Elektrisk anslutning400 V400 V400 V400 V400 V400 V400 V400 V
Elpanna integrerad6/9/15 kW6/9/15 kWnej nej nej nej nej nej
Integrerade cirkulationspumparjajajajanej (tillbehör)nej (tillbehör)nej (tillbehör)nej (tillbehör)
Säkringsstorlek utan / med elpanna25 / 50 A25 / 50 A40 A50 A50 A63 A80 A80 A
Startström utan /med mjukstart ⁵⁾43 / 22 A54 / 30 A78 / 39 A100 / 48 A98 / 40 A105 / 47 A141 / 63,5 A135 / 61,3 A
Max driftström exkl cirk. pumpar (B12/W68)45 A55 A69 A72 A
Max driftström inkl cirk. pumpar (B12/W68)20 A26 A36 A43 A
Max driftström inkl cirk. pumpar och elpatron (B12/W68)42 A47 A
ReglercentralRego 5200Rego 5200Rego 5200Rego 5200Rego 5200Rego 5200Rego 5200Rego 5200
KommunikationModbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾Modbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾Modbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾Modbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾Modbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾Modbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾Modbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾Modbus / Backnet IP / Webb ⁴⁾
Övrigt
Staplingsbar2 st2 st2 st2 st
Mått (bredd x djup x höjd)700 x 750 x 1620 mm700 x 750 x 1620 mm700 x 750 x 1620 mm700 x 750 x 1620 mm1450 x 750 x 1000 mm1450 x 750 x 1000 mm1450 x 750 x 1000 mm1450 x 750 x 1000 mm
Vikt350 kg360 kg370 kg380 kg460 kg470 kg480 kg490 kg
Ljudeffekt dB (A) ⁷⁾48-5248-5249-5449-5457-6357-6357-6357-63
Kaskadkopplingupp till 5upp till 5upp till 5upp till 5upp till 5upp till 5upp till 5upp till 5
Röranslutning Köldbärareuppuppuppuppsida / bakåt / uppsida / bakåt / uppsida / bakåt / uppsida / bakåt / upp
Röranslutning Värmebärareuppuppuppuppsida / bakåt / uppsida / bakåt / uppsida / bakåt / uppsida / bakåt / upp

1) Fullast. Enligt EN 14511 och EN 14825. 2) Dellast. Enligt EN 14825. 3) Vid -5°C inkl. köldbärare. 4) IVT Anywhere. 5) Enligt EN 61000-3-11. 6) Enligt EN 14825. 7) Ljudeffekten är den akustika energin som värmepumpen avger och påverkas inte av omgivnngen. Ljudtrycksnivån påverkas däremot av omgivningen och är ca 11 dB(A) lägre mätt vid 1 m avstånd i fritt fält.