IVT Geo

En stor nyhet som även finns i small.

IVT Geo är en helt ny värmepump med banbrytande teknik som minskar dina värmekostnader. Men det viktigaste skälet att välja den är faktiskt storleken. IVT Geo finns i åtta olika effektstorlekar. Det gör att man kan sätta ihop en systemlösning som passar de exakta behoven för varje fastighet. Och eftersom du betalar för precis det du behöver blir investeringskostnaden lägre, och besparingen högre.

IVT Geo insida

Marknadens effektivaste fastighetsvärmepump

För att ge värme och varmvatten till lägsta möjliga kostnad har vi utvecklat helt ny teknik till IVT Geo. Vi har uteslutande använt oss av de senaste komponenterna för att skapa en värmepump med en högre prestanda än någonting annat som finns på marknaden. Vår höga ambitionsnivå har bland annat resulterat i marknadens mest avancerade kylkrets, tandemkompressorer och asymmetriska värmeväxlare. Dessutom är IVT Geo den första värmepumpen med insprutningsteknik, och kylkretsen styrs av en ny, egenutvecklad mjukvara (RMC=Refrigerant Management Control) för optimal driftsekonomi.

Även varmvattenproduktionen är den bästa i kategorin. Samtliga modeller ger en framledningstemperatur på 68 grader oavsett effektuttag – i princip behövs ingen tillskottsvärme alls. Sammantaget är IVT Geo den effektivaste fastighetsvärmepumpen någonsin, med bibehållet höga COP- och SCOP-värden oberoende av effektuttag.