IVT Geo 412C (3-12 kW)

Ovanligt avancerad. Onödigt enkel. IVT Geo 412C är det bästa vi någonsin har skapat, både när det gäller tekniken och hur enkelt det är för dig att dra nytta av den.

ivt geo 312c

IVT Geo 312C (3-12 kW)

IVT Geo 312C är en bergvärmepump (jord- och sjö) som anpassar sig efter dig och ditt hus genom sin varvtalsstyrda kompressor. Det innebär att den automatiskt tar hänsyn till temperaturskiftningar och varmvattenförbrukning och anpassar driften för att öka din besparing.

IVT PremiumLine HQ

IVT PremiumLine HQ (4,7-17 kW)

Med IVT PremiumLine HQ introducerar vi nästa generations värmepumpar. Styrsystemet är förberett med Smartgrid. Det innebär att bergvärmepumpen kan kopplas direkt mot den nordiska elbörsen och själv anpassa så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst.

IVT Greenline HE

IVT Greenline HE (5,5-16,4 kW)

IVT Greenline HE är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspump på både kalla och varma sidan. Det gör att elförbrukningen reduceras ytterligare vilket ger dig ännu lägre uppvärmningskostnader.

Tekniken bakom bergvärme