Solceller

Större fastigheter

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner.

Vi är specialister på solenergi. Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader på ett långsiktigt, miljövänligt och framtidssäkert sätt. Våra värmesystem med solfångare kombineras med en eller flera andra värmekällor, tex ved, pellets, vattenmantlad kamin, värmepump eller fjärrvärme. Vi levererar och installerar solenergi för villor och stora fastigheter genom samarbetspartners i hela Sverige.

För företag som har en lämplig fastighet är det lönsamt att investera i solceller, den stora skillnaden gentemot privatpersoner är att avskrivningen går att bokföra så att resultatet från solcellerna syns direkt i bokslutet. Solekonomi som ger resultat.

Vi hjälper er från dimensionering till färdig anläggning.