Luft/vatten

Större fastigheter

Luftvatten-värmepump eller bergvärme?

För många fastighetsägare är luft/vatten värmepumpen ett bra alternativ, både med tanke på totalekonomi och det faktum att kvalitén på berggrunden i vissa områden inte är lämplig för en bergvärmeinstallation. Luft/vattenvärmepumpen är ett alternativ med lägre installationskostnad och som innebär fördelar som på sikt kan slå alternativ som bergvärmepump.

I ett land som Sverige kan uppvärmningen av ett hus vara den största enskilda utgiften i en fastighet och därför är det viktigt att noga tänka igenom de alternativ man har för att uppgradera sitt uppvärmningssystem på bästa sätt.
När du funderar på att installera en luft/vatten värmepump så har du förstås många frågor och här kommer svaret på några av de allra vanligaste.

Är luftvatten-värmepumpar lika bra som bergvärmepumpar?
Svaret på frågan beror förstås på vilken värmepump man väljer. Idag finns det nya modeller av luft/vattenvärmepumpar som är hela 20% effektivare än de som för bara något år sedan ansågs som högeffektiva. Tidigare sanningar ställs på ända och byts nu mot insikten att en luft/vattenvärmepump i många fall sparar lika mycket som en bergvärmepump.
Sverige är ett långt land och naturligtvis gäller olika förutsättningar beroende på klimatet, klart är dock att sett till södra och mellersta Sverige så är de nya luft/vattenvärmepumparna tack vare sin effektivitet mycket konkurrenskraftiga mot bergvärme.