Frånluft

Större fastigheter

System för energiåtervinning för fastigheter

Climate Solutions EnergyWell™ är ett mycket effektivt, patenterat system för värmeåtervinning med värmepump som utnyttjar frånluften i självdrags- eller frånluftsventilation i fastigheter.

Sänk energiförbrukning och kostnader

Med EnergyWell i din fastighet sänks energiförbrukningen och energiförluster i befintliga ventilationssystem undviks. Användningen av fjärrvärme eller olja kan reduceras med 80 – 90%.
På så sätt minskar även er klimatetpåverkan avsevärt.

Vinnande återvinningsystem

Climate Solutions patenterade lösning har utsetts till vinnare i BeBos anbudstävling för värmeåtervinning för flerbostadsfastigheter. BeBo är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder.