Villor och radhus

Servicetjänster

Felsökning av värmepumpar med driftstörningar

Om du upplever att värmepumpen inte fungerar som den ska så kan vi hjälpa dig att felsöka vad som är fel.

Reparation och reservdelar

Vi utför både stora och små reparationer på värmepumpar som gått sönder.

Fjärrövervakning

IQS Energi Komfort övervakar och optimerar din värmepump utan att behöva göra ett servicebesök vid mindre fel och larm. Ständig uppkoppling för statistikinsamling ger vår servicepersonal de bästa förutsättningarna för att kunna leverera rätt support vid rätt tidpunkt. Läs mer om produkten på www.easyserv.se.

Underhållsservice

För att säkerställa att ditt värmesystem levererar värme på bästa möjliga sätt och arbetar i optimal drift rekommenderar vi löpande underhållsservice. Vi har serviceavtal för årliga servicebesök. Fyll gärna i frågeformuläret med dina uppgifter så skickar vi ett sådant serviceavtal till dig.

IVT garantiservice

IVT Garantiservice innebär att vi utför service på din värmepump enligt IVT:s serviceprogram år 3 och år 5 efter installation. Detta för att de fullständiga garantierna 10 år på kompressorn och 6 år på övriga komponenter inuti värmepumpen skall gälla. Ni kommer att bli kontaktade av oss inför servicebesöken. Fyll i vårt serviceformulär och bli kontaktade för att teckna ett sådant serviceavtal. Läs mer om garantivillkoren i IVT:s garantibroschyr.