Större fastigheter

Servicetjänster

Felsökning och driftstörningar

Om fastighetens värmepumpsanläggning inte levererar värme på ett bra sätt så kan det vara något som inte står rätt till. Vi har lång erfarenhet av större värmesystem och felsöker gärna problemet. Ring vår växel på 08-588 671 50 eller använd vårt serviceformulär för att komma i kontakt med oss.

Reparation och reservdelar

Om det visar sig vid en felsökning eller service att komponenter i värmesystemet är trasiga så använder vi rätt metoder och reservdelar för åtgärda felet. Vissa gånger bör man även ta hänsyn till värmesystemets ålder och skick för att överväga ett eventuellt utbyte av värmesystemet eftersom en reparation i slutändan kan överstiga kostnaden för en ny värmepump.

Fjärrövervakning

Vi erbjuder fastighetsägare möjligheten att få sina värmepumpsanläggningar fjärrövervakade och optimerade från våra kontrollsystem. Serviceavtal kan tecknas för denna typ av tjänst. Gör gärna en intresseanmälan i vårt serviceformulär så berättar vi mer.

Underhållsservice

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till större fastigheter möjlighet att teckna ett serviceavtal där vi utför löpande underhållsservice. Vanligast är ett serviceavtal där vi utför en kontroll både inför och efter den kalla säsongen. Använd gärna vårt serviceformulär så återkommer vi med ett förslag på serviceavtal.

IVT fastighetsgaranti

I samband med inköp av ny värmepumpsanläggning lämnar IVT 5 års garanti fr.o.m. igångkörningsdatum på IVTs produktsortiment Fastighetsvärmepumpar, exklusive tillbehör, de tillbehör som specifikt levererats av IVT Värmepumpar. IQS Energi Komfort säkerställer att service utförs enligt IVT:s krav på serviceintervaller.

Läs mer om IVT fastighetsgaranti här.