Serviceavtal

Villor och radhus

Fjärrövervakning

IQS Energi Komfort övervakar och optimerar din värmepump utan att behöva göra ett servicebesök vid mindre fel och larm. Ständig uppkoppling för statistikinsamling ger vår servicepersonal de bästa förutsättningarna för att kunna leverera rätt support vid rätt tidpunkt. Läs mer om produkten på www.easyserv.se.

Årliga servicebesök

Det årliga serviceavtalet innebär att vi utför service på din värmepump en gång per år och bockar av samtliga punkter på IVT:s serviceprotokoll. Som avtalskund har du 10 % rabatt på arbetstiden vid utförda arbeten utöver den årliga kontrollen. Rabatten avser reparationer på värmepumpar som inte längre täcks av IVT:s garanti/försäkring.

IVT Garantiservice

IVT Garantiservice innebär att vi utför service på din värmepump enligt IVT:s serviceprogram år 3 och år 5 efter installation. Detta för att de fullständiga garantierna 10 år på kompressorn och 6 år på övriga komponenter inuti värmepumpen skall gälla. Ni kommer att bli kontaktade av oss inför servicebesöken. Läs mer om garantivilloren i IVT:s garantibroschyr.