IQS Energi Komfort AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om förvärv

Pressmeddelande • 2017-05-08 08:30

IQS Energi Komfort AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om att genomföra ett förvärv av ett bolag med en omsättning 2016 på ca 11 Mkr.

”Detta möjliga förvärv är helt i linje med vår strategi att möta den växande efterfrågan av energioptimering och fjärrstyrning av energisystem i fastigheter”

– VD Malin von Post IQS Energi Komfort AB

Enligt Svenska Kyl och Värmepumpföreningen går branschen fortsatt väldigt bra och försäljningen av värmepumpar till fastigheter ökade med 14% under det första kvartalet i Sverige. Förklaringen som ges är dels den höga nybyggnadstakten och att värmepumpar för större fastigheter fortsätter att ta marknadsandelar från framförallt fjärrvärme. Det råder dock fortfarande brist på yrkeskunnig personal inom branschen.

”Med detta möjliga förvärv stärks spetskompetensen inom organisationen”

– VD Malin von Post IQS Energi Komfort AB (publ).

För mer information kontakta: Malin von Post, e-post: malin@energikomfort.se eller 08-588 671 27.

IQS Energi Komfort AB (publ)

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).