Nyheter

VD-brev, december 2017

Ambitionen under andra halvåret 2017 har varit att öka takten i försäljning och samtidigt utveckla en mer effektiv produktionsplanering. Orderingången är från och med andra halvåret 2017 relativt konstant varför produktionsplaneringen blir allt mer effektiv. Detta påverkar självfallet produktivitet och lönsamhet positivt. Intäkterna har på andra halvåret ökat med ca 250% på fastighet och ca […]

IQS Energi Komfort AB (publ) får nya order och borrtillstånd i november

IQS Energi Komfort AB har i november erhållit order till ett ordervärde om ca 5 MKR för leverans 2017/2018, och utöver de tagna ordrarna erhållit fem nya borrtillstånd för större fastigheter. Marknaden för förnyelsebar energi växer stadigt och snabbt, och en viktig del i tillväxten är baserad på bergvärmeinstallationer. Bergvärme är det enda förnyelsebara energislaget […]

IQS Energi Komfort AB (publ) fortsätter att ta order i fastighetssegmentet

IQS Energi Komfort AB har i oktober erhållit flera ordrar till ett värde om ca 8 MKR för leverans 2017/2018. Bolaget fortsätter därmed att växa i fastighetssegmentet.

Delårsrapport Q3 2017

Kvartalsrapport (Q3) i korthet nedan: Nettoomsättning uppgick till KSEK 14,0 MKR (17,1 MKR) Periodens resultat före skatt uppgick till -3,2 MKR (-2,8 MKR) Kostnader av engångskaraktär 0,8 MKR (0 MKR) Orderingång 3,2 MKR (3,6 MKR) Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,54 SEK (-0,71) Soliditet 18,9% (f å negativt) Skulder till kreditinstitut 3 MKR […]

IQS Energi Komfort AB (publ) inleder samarbete avseende industriell djuphålsborrning för förnyelsebar energi

IQS Energi Komfort AB startar genom samarbetet med Lasse Aman och Sindeq Borrteknik AB ett nytt affärsområde inom IQS Energi Komfort AB som ska projektera och genomföra djuphålsborrning och utveckla kompletta industriella anläggningar för geotermisk energi med modern djuphålsteknik.

Delårsrapport Q1+Q2 2017

IQS Energi Komfort AB tecknade order för motsvarande ca 25 MKR första halvåret 2017 där avtal rörande fastighetsprojekt tecknades i andra kvartalet och till stor del för leverans 2017.

IQS Energi Komfort AB (publ), tecknade order 2017

Efter en svag början på året vände det i kvartal två och halvåret avslutades med ca 25 MSEK i tecknade order för, till största del, leverans 2017. Den svaga inledningen av året i fastighetssegmentet berodde till stor del på arbete med att följa upp pågående säljprocesser och att flera projekt från 2016 behövde färdigställas. Villasegmentet […]

Energi Komfort tillförs 6,7 MSEK genom nyemission

IQS Energi Komfort AB (publ) bygger geoenergianläggningar åt fastighetsbolaget D. Carnegie & Co

IQS Energi Komfort AB bygger genom förvärvet av inkråmet i Wermer Energilösningar AB geoenergianläggningar åt fastighetsbolaget D. Carnegie & Co och fortsätter därmed att positionera sig som ett av de ledande bolagen avseende energioptimering för fastigheter i Mälardalen.  IQS Energi Komfort AB övertar omgående leverans- och installationsansvaret för två bergvärmeinstallationer i Eskilstuna och Katrineholm, samt […]

Energi Komfort tillförs 6,7 MSEK genom nyemission

IQS Energi Komfort AB (publ) byter VD

Malin von Post har gemensamt med styrelsen kommit överens om att lämna sin befattning som VD för IQS Energi Komfort AB av personliga skäl.

Företrädesemission fulltecknad

Företrädesemissionen i IQS Energi Komfort avslutades den 14 juni 2017 och har fulltecknats till totalt 8 653 764 SEK, vilket innebär att bolaget tillförs ca 8 MSEK efter emissionskostnader.