IQS Energi Komfort AB, summering 2016 och 2017 i korthet

Under 2016 har IQS Energi Komforts intäkter från fastighetssegmentet ökat markant, vilket är en trend som håller i sig 2017.

IQS Energi Komfort AB (publ) rekryterar ny VD med bakgrund från energimarknaden

IQS Energi Komfort AB har rekryterat Malin von Post till ny VD. Malin har mångårig erfarenhet från energibranschen inom bl.a. elnät, försäljning, projekt och kärnkraft från främst Vattenfall och E.on

Kallelse årsstämma 2017

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530-5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma den 4 april 2017 kl. 15.30 på MJ´s restaurang, Polygonvägen 1, Täby.

Bokslutskommuniké 2016

Nettoomsättning KSEK 62 035 (f å KSEK 25 014), periodens resultat före skatt KSEK 1 577 (f å KSEK –10 534), eget kapital KSEK 4,6 (f å negativt).

IQS Energi Komfort genomför riktad emission

”IQS Energi Komforts skulder uppgår nu till endast 1,8 MSEK. Vi stärker därmed balansräkningen ytterligare med ökat eget kapital och minskar skuldsättningen, vilket kommer underlätta den fortsatta tillväxten” säger Pär Lindblad, vd IQS Energi Komfort AB.

IQS Energi Komfort AB (publ) prognostiserar omsättningen 2016 till ca 60 MSEK med fortsatt positivt resultat

”IQS Energi Komfort Ab (publ) fortsätter att växa i fastighetssegmentet och omsättningen från segmentet är nu över 50% av bolagets omsättning...” - Pär Lindblad, VD IQS Energi Komfort AB.

IQS Energi Komfort AB (publ) tecknar flera avtal om installation av värmepumpar och påbörjar energiborrning i Stockholm City

IQS Energi Komfort AB har direkt efter semesterperioden tecknat följande ytterligare avtal för leverans 2016.

IQS Energi Komfort AB (publ) vänder till vinst i halvårsrapport per 2016-06-30

IQS Energi Komfort AB (publ) halvårsrapport per 2016-06-30 presenteras här i korthet.

IQS Energi Komfort AB (publ) listas på NGM-börsens lista Nordic MTF den 23 augusti 2016

IQS Energi Komfort AB (publ) listas på Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) på Nordic MTF. Första handelsdag blir tisdagen den 23 augusti, 2016.

Listning av IQS Energi Komfort AB senareläggs

Nordic Growth Market NGM AB har tidigare kommunicerat att första handelsdag för aktierna i IQS Energi Komfort AB (publ) blir den 29 juli 2016.