Delårsrapport 2017

IQS Energi Komfort AB tecknade order för motsvarande ca 25 MKR första halvåret 2017 där avtal rörande fastighetsprojekt tecknades i andra kvartalet och till stor del för leverans 2017.

IQS Energi Komfort AB (publ), tecknade order 2017

Efter en svag början på året vände det i kvartal två och…
Energi Komfort tillförs 6,7 MSEK genom nyemission

IQS Energi Komfort AB (publ) bygger geoenergianläggningar åt fastighetsbolaget D. Carnegie & Co

IQS Energi Komfort AB bygger genom förvärvet av inkråmet i…
Energi Komfort tillförs 6,7 MSEK genom nyemission

IQS Energi Komfort AB (publ) byter VD

Malin von Post har gemensamt med styrelsen kommit överens…

Företrädesemission fulltecknad

Företrädesemissionen i IQS Energi Komfort avslutades den 14 juni 2017 och har fulltecknats till totalt 8 653 764 SEK, vilket innebär att bolaget tillförs ca 8 MSEK efter emissionskostnader.

Förlängd teckningstid i IQS Energi Komfort AB´s pågående företrädesemission

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (publ) har den 7 juni 2017 beslutat att förlänga teckningstiden till den 14 juni 2017 i Bolagets pågående företrädsemissionen.

IQS Energi Komfort AB (publ) förvärvar verksamhet inom energilösningar

IQS Energi Komfort AB fortsätter att växa och förstärker sin position i fastighetssegmentet genom att förvärva verksamheten inklusive personal inom Wermer Energilösningar Sverige AB.

IQS Energi Komfort AB (publ) genomför en fullt garanterad företrädesemission

IQS Energi Komfort AB (publ) genomför en företrädesemission som är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

IQS Energi Komfort AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om förvärv

IQS Energi Komfort AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om att genomföra ett förvärv av ett bolag med en omsättning 2016 på ca 11 Mkr.

Kallelse till extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort AB (publ)

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530-5868 (Bolaget), kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 18 maj 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor Tillverkarvägen 16, 187 66 Täby.