Översikt

Publicerade finansiella rapporter

2017-10-16 • Rapport kvartal 3

2017-08-31 • Delårsrapport 2017

2017-03-21 • Årsredovisning 2016

2017-02-28 • Bokslutskommuniké för 2016

2016-08-23 • Halvårsrapport 2016

2016-04-15 • Årsredovisning 2015

IQS Energi Komfort AB (publ) listas på Nordic MTF (NGM)

Första handelsdag 23 augusti, 2016